Dengeli armatür nedir?

Dinamik sürücülerden farklı olarak dengeli armatürlü sürücülerde iki mıknatıs bulunur. Bir tüpün içine yerleştirilmiş iki mıknatısın ortasında diyafram oturtulur. Bu mıknatıslar diyaframı sabit, yani dengede tutar; dengeli armatür ismi de buradan gelmektedir. Diyafram yük aldıkça mıknatıslara doğru titreşimsel olarak hareket eder ve sonucunda da tüpün ucundaki diyafram uzantısı hareket ederek ses frekansları oluşur.

Dengeli armatür’ün hareket kabiliyeti dinamik sürücülere göre düşük olsa da, iyi bir mühendislikle, özellikle orta ve üst frekanslarda  çok daha iyi ve doğal bir performans sergileyebilirler.

Hareket kabiliyeti kısıtları sebebiyle tüm frekansları sağlama konusunda başarısız olma ya da bas frekans tepkilerinde zayıf kalma ihtimalleri bulunur. Bu yüzden tek başlarına kullanılmaktansa çoklu biçimlerde ya da daha iyi bas performansı için dinamik sürücülerle birlikte kullanımları çok daha iyi sonuç verir.

Dinamik sürücü nedir?

Dinamik sürücüler uzun yıllardan beri hem hoparlörlerde hem de kulaklıklarda en yaygın kullanılan sürücü tipidir. En basit haliyle; mıknatıs, ses bobini ve diyaframdan oluşurlar. Ses bobinine gelen yük, mıknatıs sayesinde elektriksel bir manyetizma ile hareket eder. Bu hareket, bobine bağlı olan diyaframı hareket ettirerek ses dalgalarını yaratır.

Dinamik sürücüler her ne kadar hareket kabiliyetleri dolayısıyla bütün frekansları tek başlarına sağlama kapasitesine sahip olsalar da, kulaklıklarda dinamik sürücülerin en başarılı oldukları alan bas frekanslardır.

1More’un E1001 Triple Driver, E0323 Dual Driver, iBFree, Capsule gibi çoklu sürücülü hibrit kulaklıklarında iki farklı teknolojinin de üstün oldukları özellikler ön plana çıkartılarak harmanlanmıştır. Böylelikle dinamik sürücülerin bas frekanslardaki başarısı ve dengeli armatürlerin orta ve üst frekanslardaki doğallığı, mükemmel bir ahenk ile kulağınıza taşınır.